Niepoprawna pisownia

wjeczur

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wieczór

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wjeczór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wieczur

Niepoprawna pisownia