Niepoprawna pisownia

wienkszość

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

większość

Poprawna pisownia