Poprawna pisownia

wielokrotność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wielo-krotność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wielo krotność

Niepoprawna pisownia