Niepoprawna pisownia

wiązali byście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wiązalibyście

Poprawna pisownia