Niepoprawna pisownia

wianeg

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wianek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wjanek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wjaneg

Niepoprawna pisownia