Niepoprawna pisownia

wgóry

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w góry

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w gury

Niepoprawna pisownia