Poprawna pisownia

weszłam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

werzłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

weżłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wszedłam

Niepoprawna pisownia