Niepoprawna pisownia

weśmiemy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

weźmiemy

Poprawna pisownia