Niepoprawna pisownia

werde

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

verte

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

werte

Niepoprawna pisownia