Poprawna pisownia

weekendu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łykendu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wekendu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wikendu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łikendu

Niepoprawna pisownia