Niepoprawna pisownia

ważywa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

warzywa

Poprawna pisownia