Poprawna pisownia

wakacje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wakacie

Niepoprawna pisownia, poprawne w innym kontekście – jako forma słowa „wakat”.