Poprawna pisownia

zajmie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaimie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za jmie

Niepoprawna pisownia