Niepoprawna pisownia

w powarzaniu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w poważaniu

Poprawna pisownia