Niepoprawna pisownia

w nętrz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wnętrz

Poprawna pisownia, znaczenie: miejsc znajdujących się wewnątrz czegoś, pomieszczeń znajdujących się wewnątrz budowli rozumianych jako spójne całości artystyczne.


Niepoprawna pisownia

wnętż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wnętsz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wnentrz

Niepoprawna pisownia