Poprawna pisownia

uznawać za

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uznawać jako

Niepoprawna pisownia