Niepoprawna pisownia

utopji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

utopii

Poprawna pisownia, znaczenie: coś dotyczące nierealnego ideału szczęśliwego społeczeństwa, także ideologii głoszącej utworzenie takiego społeczeństwa, utworu fantastycznego opisującego życie idealnej społeczności lub pomysłu niemożliwego do zrealizowania, mrzonki.


Niepoprawna pisownia

utopi

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jako forma słowa „utopić” o znaczeniu: zabić przez zanurzenie w wodzie lub zagłębić coś w czymś.

Niepoprawna pisownia

utopjii

Niepoprawna pisownia