Poprawna pisownia

dubla

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dóbla

Niepoprawna pisownia