Niepoprawna pisownia

ustompił

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ustąpił

Poprawna pisownia