Poprawna pisownia

urażać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

urarzać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

urażadź

Niepoprawna pisownia