Niepoprawna pisownia

umożeniu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

umorzeniu

Poprawna pisownia