Niepoprawna pisownia

ułodporni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uodporni

Poprawna pisownia