Niepoprawna pisownia

ukruci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ukróci

Poprawna pisownia