Niepoprawna pisownia

udeżająca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uderzająca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uderzajonca

Niepoprawna pisownia