Niepoprawna pisownia

u twór

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

utwór

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

utfór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ótwór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

utwur

Niepoprawna pisownia