Poprawna pisownia

wsmarowuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wsmarowywuje

Niepoprawna pisownia