Niepoprawna pisownia

tżyletnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzyletnia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trzy letnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzy-letnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszyletnia

Niepoprawna pisownia