Poprawna pisownia

trzynaści

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

13.

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

13-naści

Niepoprawna pisownia