Poprawna pisownia

trzeźwe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trześwe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzeziwe

Niepoprawna pisownia