Niepoprawna pisownia

trześwa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzeźwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trzeziwa

Niepoprawna pisownia