Niepoprawna pisownia

trzecio-planowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzecioplanowa

Poprawna pisownia, znaczenie: znajdująca się na dalszym planie, dalsza, mniej ważna, odgrywająca mało istotną rolę w utworze, o mniejszym znaczeniu.


Niepoprawna pisownia

trzecio planowa

Niepoprawna pisownia