Poprawna pisownia

trzecie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czecie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa czeta oznaczającego dawny serbski oddział wojska złożony ze stu ludzi.

Niepoprawna pisownia

trzecię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszecie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżecie

Niepoprawna pisownia