Niepoprawna pisownia

to byzostały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

to by zostały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

toby zostały

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tobyzostały

Niepoprawna pisownia