Poprawna pisownia

technologia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tehnologia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

technologja

Niepoprawna pisownia