Niepoprawna pisownia

tarasóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tarasuje

Poprawna pisownia