Poprawna pisownia

skazał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkazał

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kazał

Niepoprawna pisownia