Niepoprawna pisownia

nieliczyła bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie liczyłabym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieliczyłabym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie liczyła bym

Niepoprawna pisownia