Niepoprawna pisownia

takzwaną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tak zwaną

Poprawna pisownia