Poprawna pisownia

szesnasty sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o szesnastym dniu sierpnia, nie zaś o szesnastym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

szesnasty sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szeznasty sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szesnazty sierpnia

Niepoprawna pisownia