Poprawna pisownia

swojsko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sfojsko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

słojsko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwojsko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

swojzko

Niepoprawna pisownia