Poprawna pisownia

swoi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

swoji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sfoi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sfoji

Niepoprawna pisownia