Poprawna pisownia

subtelny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

suptelny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sóptelny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sóbtelny

Niepoprawna pisownia