Niepoprawna pisownia

stu-złotowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stuzłotowy

Poprawna pisownia, znaczenie: mający wartość stu złotych.


Niepoprawna pisownia

stu złotowy

Niepoprawna pisownia