Poprawna pisownia

strąci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stronci

Niepoprawna pisownia