Niepoprawna pisownia

nie godne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niegodne

Poprawna pisownia