Niepoprawna pisownia

niesłyszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie słyszy

Poprawna pisownia