Wszystkie trzy z zaprezentowanych niżej form zapisu (to jest „squot„, „skłot” oraz „squat„) są formalnie poprawne, co więcej ich znaczenie jest tożsame dlatego też możemy stosować je wymiennie. My zalecamy jednak używanie wersji pochodzącej bezpośrednio z języka angielskiego czyli pisowni „squat„. Samo słowo oznacza opuszczony budynek (najczęściej dom), który został nielegalnie zagospodarowany i zamieszkany przez dzikich lokatorów (określanych mianem „skłotersów”).

Poprawna pisownia

squot

Poprawna pisownia, pisownia mniej popularna, dlatego też niezalecana.

Poprawna pisownia

skłot

Poprawna pisownia, wersja spolszczona, a przy tym niezalecana.

Poprawna pisownia

squat

Poprawna pisownia, wersja rekomendowana.


Niepoprawna pisownia

skłat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sqłot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sqłat

Niepoprawna pisownia