Poprawna pisownia

sprzeczki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spszeczki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spżeczki

Niepoprawna pisownia