Poprawna pisownia

spod

Poprawna pisownia, znaczenie: typ przyimka, występujący w dopełniaczu razem z rzeczownikami oraz innymi wyrazami, które pełnią funkcję rzeczowników. W przeszłości, aż po rok 1936 za poprawną pisownię uznawane było „z pod” (jest to pisownia etymologicznie poprawna), jednak współczesne słowniki ortograficzne za poprawną uznają wyłącznie wersję „spod”.


Niepoprawna pisownia

z pot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pod

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpod

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpot

Niepoprawna pisownia