Obie zaprezentowane poniżej formy są poprawne i o identycznym znaczeniu, stąd też można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

śpieszył

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

spieszył

Poprawna pisownia